Gold Caps THC

Gold Caps THC, ger långvarig avlastning på grund av det höga THC-innehållet. Detta är ett komplett spektrum av naturliga cannabinoider inklusive THC, CBD, CBG och CBG, vilket ger långvarig lättnad.

Category: